Liên Hệ

TRUNG TÂM SỬA MÁY CHIẾU

Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0914.111.588

Email: quangnh1989@gmail.com

Website: www.suamaychieu.org

Skype: quangnguyen162

Bản đồ đường đi:

Bản Đồ Sửa Máy Chiếu
Bản Đồ Sửa Máy Chiếu